Om os

 

Bag Engdigegaard sorthavregryn står Karsten Lund Rasmussen, som har gjort det til sin mission, at sorthavregryn er så godt, at alle burde spise det. 

Engdigegaard er et mindre landbrug og et landsted, der har eksisteret fra før Kongelig bevilling i 1867 til at tørlægge 25 ha af den tidligere vig i Smålandsfarvandet ved Guldborg på Falster.

Dengang stod de nærmeste ejendomme selv for inddæmningen, og delte den indvundne landbrugsjord imellem sig. Hovedparten tilhører nu Engdigegaard, herunder strandengene under foden af dæmningen mod Guldborgsund. 

Siden høst 2017 har Engdigegaard produceret økologiske sorthavregryn, som siden 2018 har været i testsalg, og fra 2019 markedsført.  


Høst af Engdigegaard sorthavre i 2022 har været fantastisk, og den største høst vi samlet har fået i hus hidtil.

Dyrkningen af sorthavre omfatter nu jorder på både Lolland og Falster, som regnes for nogen af de bedste i hele landet.

De dyrkede arealer er således forlængst oversteget Engdigegaards egne små arealer, og i takt med udvidelserne indgår dyrkningen nu i samarbejde med flere andre meget dygtige økologiske bedrifter.

Vækståret har været godt, og som det ses på billedet, har høstbetingelserne været tæt på ideelle.

Nu glæder vi os til, at forsyne så mange som muligt med fortryllende sorthavregryn indtil næste høst. 

 
DE LÆKRESTE FØDEVARER FRA DANMARKS SPISEKAMMER

Engdigegaard samarbejder med fødevareklyngen Muld under Business Lolland Falster.

Det hedder Muld fordi Lolland Falster er kendt for noget af det bedste dyrkbare jord i hele Danmark.

Det er hemmeligheden bag så gode fødevarer herfra.
 

Engdigegaard har modtaget økologisk arealtilskud.
Tilskuddet har medvirket til produktion og salg af økologisk producerede fødevarer, herunder har formålet været bedre miljø og biodiversitet.

 

Sønderskovvej 6    4862 Guldborg    +45 28402183    CVR 15528176    Økologisk aut. nr 725517

 

 

© 2015 - 2024