Engdigegaard


Engdigegaard er et landsted beliggende som en jagtperle med udsigt ud over det smukke Guldborgsund. Domicilet er moderniseret ved gennemgribende ombygning og tilbygning efter tegninger udført af arkitekt Knud Vesterkær Pedersen. Som landbrug har stedet eksisteret fra før Kongelig bevilling i 1867 til at tørlægge 25 ha af den tidligere vig i Smålandsfarvandet og Guldborgsund ved Sundby på Falster. Dengang stod de nærmeste ejendomme selv for inddæmningen, og delte den indvundne landbrugsjord imellem sig. Hovedparten tilhører nu Engdigegaard, herunder strandengene under foden af dæmningen mod Guldborgsund. Jordtilliggendet grænser endvidere op til Nordskov i nord og Sønderskov i syd foruden Guldborgsund mod vest. Tidligere har stedet ikke været benævnt ved navn. Nuværende ejere har derfor opkaldt stedet. Siden 2012 har hele driften været omlagt til økologisk planteavl.