Engdigegaard


Engdigegaard er et landsted med et mindre landbrug beliggende som en jagtperle med udsigt ud over det smukke Guldborgsund. Som landbrug har stedet eksisteret fra før Kongelig bevilling i 1867 til at tørlægge 25 ha af den tidligere vig i Smålandsfarvandet og Guldborgsund ved Sundby på Falster. Dengang stod de nærmeste ejendomme selv for inddæmningen, og delte den indvundne landbrugsjord imellem sig. Hovedparten tilhører nu Engdigegaard, herunder strandengene under foden af dæmningen mod Guldborgsund. Mod nord, syd og vest grænser jordtilliggendet op til henholdsvis Nordskov, Sønderskov og Guldborgsund. Siden 2012 har driften været omlagt til økologisk planteavl. Domicilet er moderniseret i flere omgange og ny tilbygning er udført efter tegninger af den kendte arkitekt Knud Vesterkær Pedersen. Senest er opført nyt maskinhus af lærketræ fra skoven under det nærliggende gods Klodskov ved Nykøbing F.