ENGDIGEGAARD

Engdigegaard er et mindre landbrug og et landsted, der har eksisteret fra før Kongelig bevilling i 1867 til at tørlægge 25 ha af den tidligere vig i Smålandsfarvandet ved Guldborg på Falster. Dengang stod de nærmeste ejendomme selv for inddæmningen, og delte den indvundne landbrugsjord imellem sig. Hovedparten tilhører nu Engdigegaard, herunder strandengene under foden af dæmningen mod Guldborgsund. Jordtilliggenet udstrækker sig med udsigt, der mod nord, syd og vest og som en jagtperle grænser op til henholdsvis Nordskov, Sønderskov og Guldborgsund. Siden 2011 har driften været omlagt til økologisk planteavl. Domicilet er moderniseret efter tegninger af den lokalkendte arkitekt Knud Vesterkær Pedersen og derpå udvidelser og ny tilbygning. Senest er opført nyt maskinhus af lærketræ fra skoven under Klodskov gods ved det det nærliggende Nykøbing F.

Siden høst 2017 har Engdigegaard produceret økologiske sorthavregryn.  


ENGDIGEGAARD ER EN DEL AF MULD NETVÆRKET - 

DE LÆKRESTE FØDEVARER FRA DANMARKS SPISEKAMMER


Engdigegaard har modtaget økologisk arealtilskud.


Sønderskovvej 6    4862 Guldborg    +45 28402183    CVR 15528176    Økologisk aut. nr 725517

Kontakt Engdigegaard